Data z nádrže

Stávající hladinový plovák vozidla není vhodný pro přesné měření a je pouze informativní. Pro přesné měření tankování, spotřeby a úbytku paliva v nádrži vyrábíme sondu, která svojí koncepcí vychází ze sondy montované do vozidel v prvovýrobě.

Nádrž

Konstrukčně jsme provedli modifikaci tak, aby přesnost měření byla větší a odpovídala rozlišení datové zprávy na CAN sběrnici. I při současném míchání různých paliv (nafta, bionafta) poskytuje dlouhodobou stálost a jednoznačný výsledek měření. Naše měřící sonda je bezúdržbová a mechanicky velmi odolná. Technické informace zde.

V následujících ukázkách je vidět, jakou přesnost dosahuje naše externí hladinová sonda IBR v porovnání se stávající sondou ve vozidle.

Palivo z CAN sběrnice
Palivo z CAN sběrnice
Palivo podle sond IBR
Palivo podle sond IBR
Plná nádrž z CAN sběrnice
Plná nádrž z CAN sběrnice
Plná nádrž podle sond IBR
Plná nádrž podle sond IBR

Možnosti a varianty sestav

Komplet Spotřeba AETR Pozice
Alarm při poklesu hladiny u odstaveného vozidla *
Množství natankovaného paliva (+/- 2% podle tvaru nádrže) *
Měřená spotřeba ze skutečného stavu paliva v nádrži *

* V případě externí nádržové sondy IBR

Chtěl bych vám pochválit systém PHM a GPS. Systém polohy GPS v reálném času nám několikrát ušetřil dohady se zákazníky o naloženém materiálu. Tento Vámi dodaný systém je jednak pružný a šitý na naše potřeby. Na rozdíl od systémů výrobců strojů a aut to hlásí i krádeže a to hned když k tomu dojde. Další předností je možnost individuálních reportů. V neposlední řadě bych vyzdvihl podporu a to jak servisu IT s odhalením anomálii ve stroji tak servisního technika kdy i špatná nafta v nádrži která způsobila poruchu systému byla technikem vyměněna a stroj zprovozněn.

M. Ransdorf - CEMEX Sand k.s