Ostatní data

Zkušenosti z instalací a provozu našich jednotek ukazují, že je u zákazníků zájem přenášet z vozidla i ostatní důležité informace. Může to být například požadavek identifikace řidičů a spolujezdců.

Data

RFID čtečka

Do vozidla je možné dodatečně nainstalovat čtečku pro bezdotykovou identifikaci řidiče/obsluhy pomocí RFID čipů a sledovat tak pracovní dobu stejně, jako u docházkového systému zaměstnanců. V tiskových sestavách je pak možné vidět který řidič jak dlouho pracoval na konkrétním vozidle a vytvořit pracovní výkaz. Technické informace zde.

Pracovní doba
Pracovní doba

LED displej

Další dodatečně instalovanou periferií je zobrazovací jednotka, která informuje řidiče o hospodárném provozu vozidla. To přispívá k jeho motivaci přizpůsobit jízdní styl aktuálním podmínkám. Současně je možné přepínat mezi zobrazením údajů o množství paliva z nádrže a ostatních údajů z CANu souvisejících se spotřebou vozidla. Technické informace zde.

Uživatelská řešení

Vzhledem k množství různých rozhraní, vstupů a výstupů je naše jednotka připravená i pro speciální řešení sběru dat z dalších elektronických systémů instalovaných ve vozidle. Jedná se například o čtení údajů z váhy, chladícího agregátu, speciální nástavby nebo různých čidel hydrauliky. Pro našeho zákazníka jsme u jeho plovoucího sacího bagru vytvořili i sestavu vybagrovaných kubických metrů materiálu při odbahňování rybníků.

Chtěl bych vám pochválit systém PHM a GPS. Systém polohy GPS v reálném času nám několikrát ušetřil dohady se zákazníky o naloženém materiálu. Tento Vámi dodaný systém je jednak pružný a šitý na naše potřeby. Na rozdíl od systémů výrobců strojů a aut to hlásí i krádeže a to hned když k tomu dojde. Další předností je možnost individuálních reportů. V neposlední řadě bych vyzdvihl podporu a to jak servisu IT s odhalením anomálii ve stroji tak servisního technika kdy i špatná nafta v nádrži která způsobila poruchu systému byla technikem vyměněna a stroj zprovozněn.

M. Ransdorf - CEMEX Sand k.s