Data z nádrže

Stávající hladinový plovák vozidla není vhodný pro přesné měření a je pouze informativní. Pro přesné měření tankování, spotřeby a úbytku paliva v nádrži vyrábíme sondu, která svojí koncepcí vychází ze sondy montované do vozidel v prvovýrobě.

Nádrž

Konstrukčně jsme provedli modifikaci tak, aby přesnost měření byla větší a odpovídala rozlišení datové zprávy na CAN sběrnici. I při současném míchání různých paliv (nafta, bionafta) poskytuje dlouhodobou stálost a jednoznačný výsledek měření. Naše měřící sonda je bezúdržbová a mechanicky velmi odolná. Technické informace zde.

V následujících ukázkách je vidět, jakou přesnost dosahuje naše externí hladinová sonda IBR v porovnání se stávající sondou ve vozidle.

Palivo z CAN sběrnice
Palivo z CAN sběrnice
Palivo podle sond IBR
Palivo podle sond IBR
Plná nádrž z CAN sběrnice
Plná nádrž z CAN sběrnice
Plná nádrž podle sond IBR
Plná nádrž podle sond IBR

Možnosti a varianty sestav

Komplet Spotřeba AETR Pozice
Alarm při poklesu hladiny u odstaveného vozidla *
Množství natankovaného paliva (+/- 2% podle tvaru nádrže) *
Měřená spotřeba ze skutečného stavu paliva v nádrži *

* V případě externí nádržové sondy IBR

Veliká přednost zařízení je v přehledu toho, kde se vozidlo nachází. Na tomto základě, dokážeme informovat zákazníka o zásilce.

J.Knot - Agir s.r.o.