Orientační ceník

(přesná kalkulace bude ve zpracované obchodní nabídce)

Služby (základní)

Kniha jízd s on-line pozicí
Identifikace řidiče
Soukromá/služební jízda

Služby (rozšiřující)

Informace z CAN sběrnice (FMS)
Údaje z tachografu
MTH práce nástavby (PTO)
Přesné (1-2%) měření tank./spotřeby

Montáže

Vozidlová jednotka
Nádržová sonda
Kalibrace nádrže
Celkem:
0,- Kč

Jízdné a spotřební materiál se vyúčtuje podle skutečnosti. Uvedené ceny se zobrazují bez DPH.

Odpovědi na často pokládané otázky:

Proč je externí sonda v nádrži

 • stávající měření hladiny v nádrži instalované při výrobě vozidla je pouze orientační
 • externí sonda je přesná a poskytuje informaci o skutečně spotřebovaném/natankovaném palivu
 • trvale aktuální (24/7) on-line přehled o stavu paliva i při vypnutém zapalování
 • měření spotřeby nezávislé na CAN sběrnici
 • automatické porovnání natankovaného množství s dokladem
 • ALARM na mobilní telefon v případě odčerpání paliva

Proč je GPS jednotka ve vozidle

 • vždy aktuální on-line pozice na mapě
 • automatická tvorba knihy jízd
 • přehledný přístup k zobrazení historie pohybu na mapovém podkladu
 • záznam provozních událostí (tankovaní, odčerpání paliva, práce nástavby...) je doplněný pozicí kde k události došlo
 • přejezdy hranic a doba pobytu pro snadný výpočet cestovních náhrad

Proč data z CAN sběrnice

 • CAN sběrnice poskytuje mnoho důležitých informací nejen pro komunikaci jednotlivých zařízení vozidla mezi sebou, ale i směrem k uživateli vozidla nebo servisu
 • přenesená data na server (např. zatížení motoru, poloha pedálů, otáčky, zatížení náprav a pod.) se využívají k vyhodnocení jízdního stylu
 • napětí na baterii, délka servisního intervalu, teplota motoru a další doplňují informace o technickém stavu vozidla

Proč data z tachografu

 • jednoznačná identifikace řidiče jménem
 • dispečer má on-line informaci o aktuálním stavu pracovní doby řidiče (AETR) kterou může ihned využít k dispozici vozidla na další nakládku/vykládku

Vzhledem k aktuální informaci o stavu paliva může lépe naplánovat trasu s ohledem na případné nutné tankování a nezatěžuje řidiče

Proč další informace z vozidla

 • jednoznačná identifikace řidiče čipem pokud nemá vozidlo tachograf (pracovní doba)
 • v případě zápůjčky vozidla rozlišení jízdy na služební/soukromá
 • práce přídavného zařízení (hydr. ruka, vývěva, sklápěčka...)
 • hlídání otevření nákladového prostoru
 • sledování vytížení sedadel (taxi, autobus), zapnutí výstražného majáku
 • přenos teplotních režimů chladícího návěsu a další

Chtěl bych vám pochválit systém PHM a GPS. Systém polohy GPS v reálném času nám několikrát ušetřil dohady se zákazníky o naloženém materiálu. Tento Vámi dodaný systém je jednak pružný a šitý na naše potřeby. Na rozdíl od systémů výrobců strojů a aut to hlásí i krádeže a to hned když k tomu dojde. Další předností je možnost individuálních reportů. V neposlední řadě bych vyzdvihl podporu a to jak servisu IT s odhalením anomálii ve stroji tak servisního technika kdy i špatná nafta v nádrži která způsobila poruchu systému byla technikem vyměněna a stroj zprovozněn.

M. Ransdorf - CEMEX Sand k.s