Data z CANu

Většina vozidel je již z výroby vybavena celou řadou elektronických řídících systémů které se svým okolím komunikují prostřednictvim sériového komunikačního protokolu CAN (Controller Area Network).

Konektor

Naše jednotka přímo z vozidla přenáší k uživateli všechny údaje, které příslušná CAN sběrnice poskytuje. K dispozici je například přehled o zatížení motoru, otáčkách, stavu plynového i brzdového pedálu, okamžité spotřebě, přesný stav ujetých kilometrů nebo servisních intervalech. Z těchto údajů je ihned patrný i styl jízdy jednotlivých řidičů. Vygenerované sestavy poskytují naprosto stejné údaje které jsou k dispozici po načtení vozidla autorizovaným servisem, ale již s předstihem během aktuální jízdy. Tímto způsobem je možné provádět mobilní diagnostiku bez nutnosti odstavení vozidla z provozu do servisu.

CAN sběrnice - přehled
CAN sběrnice - přehled
Palivo ze sběrnice CAN
Palivo ze sběrnice CAN
Jízdní profil
Jízdní profil

Možnosti a varianty sestav

Komplet Spotřeba AETR Pozice
Provozní údaje z CANu vozidla*

Hledali jsme firmu, která nabízí komplexní služby za příznivé ceny. Od původního dodavatele jsme k InfoLogic s.r.o. přešli především z důvodu rychlého a flexibilního řešení našich potřeb v oblasti sledování spotřeb vozidel a jejich pohybu dle určených tras.

V. Potužák - Rumpold-P s.r.o.