Data z jízdy

Jednotka instalovaná ve vozidle zaznamenává a ukládá údaje získané z CAN sběrnice a dalších dodatečně instalovaných senzorů. Provozní záznam není možné ze strany uživatele jakkoliv ovlivnit.

Silnice

Otočením klíčku zapalování se vozidlová jednotka uvede do režimu jízda. Vypnutím přechází vozidlo do režimu odstavené. I v tomto režimu probíhá automatické ukládání všech důležitých události které mohou u odstaveného vozidla vzniknout. Jedná se například o pohyb hladiny paliva v nádrži, otevření dveří kabiny, práci přídavného zařízení, otřesy nebo změnu polohy.

Animace
Stazky
Stazky
Provozní záznamy
Provozní záznamy
Výpočet diet
Výpočet diet

Možnosti a varianty sestav

Komplet Spotřeba AETR Pozice
Automatická tvorba stazek a jejich export

Hledali jsme firmu, která nabízí komplexní služby za příznivé ceny. Od původního dodavatele jsme k InfoLogic s.r.o. přešli především z důvodu rychlého a flexibilního řešení našich potřeb v oblasti sledování spotřeb vozidel a jejich pohybu dle určených tras.

V. Potužák - Rumpold-P s.r.o.