Ostatní data

Zkušenosti z instalací a provozu našich jednotek ukazují, že je u zákazníků zájem přenášet z vozidla i ostatní důležité informace. Může to být například požadavek identifikace řidičů a spolujezdců.

Data

RFID čtečka

Do vozidla je možné dodatečně nainstalovat čtečku pro bezdotykovou identifikaci řidiče/obsluhy pomocí RFID čipů a sledovat tak pracovní dobu stejně, jako u docházkového systému zaměstnanců. V tiskových sestavách je pak možné vidět který řidič jak dlouho pracoval na konkrétním vozidle a vytvořit pracovní výkaz. Technické informace zde.

Pracovní doba
Pracovní doba

LED displej

Další dodatečně instalovanou periferií je zobrazovací jednotka, která informuje řidiče o hospodárném provozu vozidla. To přispívá k jeho motivaci přizpůsobit jízdní styl aktuálním podmínkám. Současně je možné přepínat mezi zobrazením údajů o množství paliva z nádrže a ostatních údajů z CANu souvisejících se spotřebou vozidla. Technické informace zde.

Uživatelská řešení

Vzhledem k množství různých rozhraní, vstupů a výstupů je naše jednotka připravená i pro speciální řešení sběru dat z dalších elektronických systémů instalovaných ve vozidle. Jedná se například o čtení údajů z váhy, chladícího agregátu, speciální nástavby nebo různých čidel hydrauliky. Pro našeho zákazníka jsme u jeho plovoucího sacího bagru vytvořili i sestavu vybagrovaných kubických metrů materiálu při odbahňování rybníků.

Veliká přednost zařízení je v přehledu toho, kde se vozidlo nachází. Na tomto základě, dokážeme informovat zákazníka o zásilce.

J.Knot - Agir s.r.o.