Ostatní data

Vozidlovou jednotku je možné doplnit o celou řadu příslušenství. Zkušenosti z instalací a ukazují, že je u zákazníků zájem přenášet z vozidla i další informace. Může to být například požadavek identifikace řidičů a spolujezdců, nebo rozlišení soukromá/služební jízda.

Data

RFID čtečka

K identifikaci řidiče (spolujezdce) pokud nemá vozidlo tachograf využíváme bezdotykovou čtečku identifikačních čipů. Tímto způsobem se sleduje pracovní doba stejně, jako u docházkového systému zaměstnanců. V tiskových sestavách je pak možné vidět který řidič jak dlouho pracoval na konkrétním vozidle a automaticky vytvořit pracovní výkaz.

Pracovní doba
Pracovní doba

Přepínač soukromá/služební jízda

Pokud zaměstnavatel umožňuje zaměstnanci využití služebního vozidla i k soukromým jízdám, je možné přimo ve vozidle jízdu označit přepínačem. V knize jízd se zaznamenaná událost označí a v celkovém přehledu je pak ihned patrné, kolik vozidlo ujelo kilometrů v daném režimu.

Uživatelská řešení

Vzhledem k množství různých rozhraní, vstupů a výstupů je naše jednotka připravená i pro speciální řešení sběru dat z dalších elektronických systémů instalovaných ve vozidle. Jedná se například o čtení údajů z váhy, chladícího agregátu, speciální nástavby nebo různých čidel hydrauliky. Pro našeho zákazníka jsme u jeho plovoucího sacího bagru vytvořili i sestavu vybagrovaných kubických metrů materiálu při odbahňování rybníků.

Hledali jsme firmu, která nabízí komplexní služby za příznivé ceny. Od původního dodavatele jsme k InfoLogic s.r.o. přešli především z důvodu rychlého a flexibilního řešení našich potřeb v oblasti sledování spotřeb vozidel a jejich pohybu dle určených tras.

V. Potužák - Rumpold-P s.r.o.